Disclaimer

Disclaimer 't Eiken Vloerke

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei "DIRECTE" of "IN-DIRECTE" schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van:
www.eikenvloerke.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.eikenvloerke.nl te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor "DIRECTE" of "IN-DIRECTE" schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.